Mitä on psykoterapia?

Psykoterapia sana tulee kahdesta sanasta; psyko tarkoittaa sisäistä mieltä ja terapia hoitoa. Psykoterapia on kirjaimellisesti omien tunteiden ja ajatusten hoitoa sekä samalla oman käyttäytymisen ymmärtämistä ja tarpeen mukaan sen muuttamista.

Olemmekin tottuneet hoitamaan säännöllisesti omaa kehoamme erilaisten harrastusten parissa; lenkkeily, kuntoilu, uiminen, jm. liikunnan erilajit. Kehon hoitamista on myös tietoinen suhde ravintoon, eli olemme tietoisia omasta ruokavaliostamme. Samoin nautimme erilaisista palveluista, mitkä tarjoavat keholle rentoutusta ja hyvinvointia; hieronnat. Flunssakausina sairastuessamme aloitamme myös kehon hoitamisen, vaikka kipulääkkeiden käytöllä, levolla. Kehosta pidämme huolta silloinkin, kun aamuisin kurkkaamme ikkunasta ulos selvittääksemme, mitä pukea päälle.

Ajatustemme ja tunteidemme hoidossa saatamme tuntea olevamme vieraalla maaperällä. Ne ovat kuin näkymätön maa meissä jokaisessa vaikuttamassa aina jokaisiin päätöksiin, valintoihin, niin suurempiin kuin myös ihan jokapäiväisiin asioihin. Vaikka mitä ostaisi tänään ruoaksi, mitä laittaisi tänään päälle, mitäs katsoisi tv:sta. Pään sisäinen maailma on näkymätöntä, mutta vaikuttamassa joka hetki meidän näkyvään maailmaamme. Psykoterapia on kuin lempeä kosketus omaan näkymättömään maailmaan. Tulet tietoisemmaksi omista sisäisistä rikkauksistasi psykoterapian kautta. Se on kuin silta fyysisen kehon ja mielen välillä tasapainottamassa omaa olemistasi. Psykoterapia on keskustelun avulla tapahtuvaa hoitoa tukemaan omaa sisäistä kehitystä.

Mitä on ratkaisukeskeinen terapia?

Ratkaisukeskeinen terapia on yksi lyhytterapian muodoista. Ratkaisukeskeisen psykoterapian luoja on Milton Ericson, ja hänen oppinsa on levinnyt ympäri maailman. Ratkaisukeskeinen työote on asiakaslähtöinen ja kunnioittava. Tärkeänä pidetään asiakkaan omia voimavaroja. Hän tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan sekä niiden käyttöönoton mahdollisuuksista.

Ratkaisukeskeinen terapia on luonteeltaan lyhytkestoinen. Se tarkoittaa, että terapiajakson pituus riippuu asiakkaan tavoitteista. Lyhytterapiat saattavat kestää yhdestä käyntikerrasta muutamaan, 10 tai 20 käyntikertaan, riippuen aina asiakkaan tarpeista. Koko hoito räätälöidään yhdessä asiakkaan toiveiden mukaan.